Sunnaas sykehus HF og Helse SørØst arrangerer årets rehabiliteringskonferansen i Kristiansand 10-12.september.

Konferansen fokuserer på grensesprengende rehabilitering i et fremtidsperspektiv, med både nasjonale og internasjonale aktører og deltakere. Temaer er grensesprengende innovasjon, nye digitale tjenester, og samhandling på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Noen av verdens ledende eksperter presenterer ny forskning innen områder som er viktige for et rehabiliteringsfelt i utvikling.   

Helsehust Indre Østfold var invitert som en av foredragsholderne.

Prosjektleder Kari Anne Dehli deltok i paneldebatt på konferansens åpning, sammen med representanter fra Sunnaas, Helse Sørøst og Helsedepartementet.

500 deltagere fikk høre om Indre Østfolds innovative arbeid innen rehabiliteringsfeltet. Kari Anne presiserte viktigheheten av å ha med brukerne og at kommunene må være sentrale i regjeringens strategier for rehabilitering. Det er i kommunene personene som rehabiliteres skal leve.