iomk.custompublish.com

Helsehuset blir en del av Indre Østfold kommune

Helsehuset avvikles 31.12.2019

Helsehuset IØMK IKS er vedtatt avviklet av eierkommunene, og blir fra 1.1.2020 en del av Indre Østfold kommune.

Indre Østfold kommune er et resultat av kommunesammenslåing mellom fem av Helsehusets eierkommuner.

Tjenestene på Helsehuset skal driftes videre i den nye kommunen, og alle selskapets avtaler og forpliktelser ovedras 1.1.2020.

Har du spørsmål om avviklingen ta kontakt med daglig leder Kristian Devold, kristian.devold@iomk.no, eller kontaktperson i avviklingsstyret hege.sehested.sanderson@askim.kommune.no

Publisert | Oppdatert 24. april 2019