Digitalisering, ny teknologi og store krav innen helseområdet for kommunene, krever fleksible organisasjoner som tør  å teste og tenke nytt rundt organisering og tjenester. Dette har man mye erfaring med på Helsehuset og det er dit man som minister henvender seg, når man skal ha svar på spørsmål knyttet til rehabilitering og organisering.

Tellef Inge Mørland (A) ba tidlig i oktober om en skriftlig redegjørelse fra helseminister Bent Høie om hvordan  statsråden vil bidra til å bedre tilbudet om språkhjelp til personer med afasi, og hvordan han vil sørge for at flere logopeder blir tilgjengelige ute i kommunene for å drive opptrening med pasienter som får språkvansker etter en hjerneskade?

Helseminister Bent Høie (H) fra Helse- og omsorgsdepartementet henvendte seg nettopp til Helsehuset for å få svar på hvordan kommunene rehabiliterer og legger til rette for logopeditjenester for afasipasienter, på en god måte.

Minister Høie sier i sitt tilsvar til Mørland: Regjeringen legger opp til økt digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. For mange distriktskommuner kan logopeder som faggruppe være lite tilgjengelig. Jeg er gjort kjent med at enkelte sykehus har tatt i bruk muligheten med veiledet trening via skype. For eksempel blir enkelte afasipasienter som har vært innlagt på Sunnaas sykehus fulgt opp på rehabiliteringssenteret ved Askim Helsehus ved veiledet trening fra logoped på Sunnaas sykehus via skype. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å videreføre tilskuddet til rehabiliteringsprosjektet ved Askim Helsehus. 

Les hele saken her