Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samfunnsmedisin

For et helsefremmende lokalsamfunn

Hovedoppgavene våre er:

 • tilsyn med objekter som faller inn under folkehelseloven kap. 3, med tilhørende forskrifter

  • skoler og barnehager, virksomheter med anlegg som kan spre legionella, sykehjem, omsorgsboliger, asylmottak, solarier, frisører, hulltakingsvirksomheter, badeanlegg mv.

 • godkjenning av virksomheter

  • de aller fleste virksomheter skal melde ifra til tilsynsmyndigheten ved oppstart eller vesentlige endringer. En rekke virksomheter er godkjenningspliktige

 • saksbehandling av innbyggerbekymringer («klagesaker»)

  • vurdering av om det foreligger negative helsekonsekvenser pga. forhold/ faktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt, f.eks. støy, lukt, sikkerhet.

  • vurdering av virkemidlene i folkehelseloven kap. 3.

 • veiledning til innbyggere og kommunale virksomheter

  • høringsinnspill til planforslag, veiledning om regelverkskrav og helseuttalelser til videre saksbehandling i andre fagetater.