- Vi har oppnådd 8 prosent færre innleggelser på medisinske avdelinger ved sykehuset, forteller Kristian Devold, enhetsleder ved Helsehuset Indre Østfold. 
Modellen som er brukt for å drive kommunale akutte døgnplasser med høy sykepleierfaglig kompetanse ble presentert som et godt eksempel på innovasjon i sykepleie på Sykepleierkongressen 27.-28. september.

Se video her