Prosjektet skal i 2016 utvikle innovative løsninger for en styrket rehabiliteringstjeneste for innbyggerne i Helsehusets syv eierkommuner. Prosjektorganisasjonen er på plass og arbeidet med prosjektet er godt i gang.

Prosjektet er organisert i tre arbeidsgrupper i tillegg til prosjektledelsen. Prosjektet ledes av Kari Anne Dehli. Arbeidsgruppe 1 skal se på pasientforløpet, og ledes av Alf Johnsen. Arbeidsgruppe 2 skal utvikle planer for en interkommunal rehabiliteringsenhet med ambulant team. Gruppe 2 ledes av Kristian Devold. Den siste gruppen skal jobbe med hvordan teknologi kan understøtte pasientbehandling og arbeidsprosesser. Denne gruppen ledes av Hilde Orderud.

Prosjektledelsen består av prosjektleder, gruppeledere og prosjektmedarbeider Irene Teigen Paulsen.

Org kart prosjekt.png

Arbeidsgruppene har en god og variert sammensetning, med både brukerrepresentanter og dyktige fagfolk. Alle eierkommunene fikk tilbud om å stille med gruppemedlemmer, og det er totalt fem av eierkommunene som er representert. I tillegg deltar to representanter fra Sunnaas sykehus.


Klikk her for mer informasjon om prosjektet.

Historikk
Mars

  •  Endelig avklaring vedrørende tilskudd fra Helsedirektoratet.
  •  Oppstart av prosjekt og arbeid med prosjektplan.

April

  •  Arbeid med forankring hos eierkommunene.
  •  Rekruttering av prosjektmedlemmer.

Mai

  •  Prosjektleder startet i 50 % stilling i mai, og var i juni på plass i 100 %.
  •  Prosjektorganisasjon på plass. Oppstartsmøte ble holdt 11. mai, og etter dette har alle tre arbeidsgruppene hatt jevnlige arbeidsmøter.

Juni

  •  15. juni var representanter fra prosjektet på besøk hos Sunnaas sykehus. Her fikk vi både se og høre om ulik teknologi som benyttes som del av rehabiliteringen på Sunnaas.
  •  Det er aktiv møtevirksomhet, og 16. juni var prosjektleder og styreleder med flere på møte i Helse- og omsorgsdepartementet for å møte politisk ledelse.

Wordcloud.jpg

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Kari Anne Dehli på epost: kari.anne.dehli@iomk.no