Helsehuset IØMK IKS er vedtatt avviklet av eierkommunene, og blir fra 1.1.2020 en del av Indre Østfold kommune.

Indre Østfold kommune er et resultat av kommunesammenslåing mellom fem av Helsehusets eierkommuner.

Tjenestene på Helsehuset skal driftes videre i den nye kommunen, og alle selskapets avtaler og forpliktelser ovedras 1.1.2020.

Har du spørsmål om avviklingen ta kontakt med daglig leder Kristian Devold, kristian.devold@iomk.no, eller kontaktperson i avviklingsstyret hege.sehested.sanderson@askim.kommune.n

Legevakten

Legevakt: 116 117
Epost: 
post.legevakt@iomk.no (for tilbakemeldinger, beskjeder osv. - ikke for bestilling av konsultasjon, resepter, råd el.l)

Avdelingsleder: Cecilie Lousie Danielsen Bjerkeli: cecilie.louise.danielsen.bjerkeli@iomk.no

Teamleder: Irene Skavås: irene.skavas@iomk.no

 

Døgnenheten

For pårørende: 40404268
For helsepersonell: 48994000

Avdelingsleder: Cecilie Lousie Danielsen Bjerkeli: cecilie.louise.danielsen.bjerkeli@iomk.no

Teamleder: Linda Øverland: linda.overland@iomk.no

 

Administrasjon

Daglig leder: Kristian Devold
Epost: 
kristian.devold@iomk.no

Administrasjonskonsulent: Lise Bjørklund Byhrø
Epost: 
lise.bjorklund.byhro@iomk.no

 

Postadresse:

Helsehuset Indre Østfold - IØMK IKS

Eventyrveien 2
1807 Askim
 

Fakturaadresse:

Vi ønsker fakturaer på EHF, vårt org.nr er: 979351909. Hvis ikke det er mulig, bruk følgende adresse:

 

Helsehuset - IØMK IKS

c/o Fakturamottak

Postboks 5075 Vika

8608 MO I RANA

Mailadr:   5075@invoicecenter.net

 

 

Samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin: 478 90 090
E-post: 
felles.samfunnsmedisin@iomk.no

Leder: Heidi Novák

 

Prosjekt: Innovativ rehabilitering Indre Østfold

Prosjektleder: Kari Anne Dehli: kari.anne.dehli@iomk.no

Teamleder Tverrfaglig vurderingsteam (TVT): Carina Kolnes: carina.kolnes@iomk.no