ALERT

Kurset består av en teoridel og en praktisk del med case-trening. All undervisning og observasjonsteknikk som formidles i kurset følger en ABCDE-algoritme (A= Airway, B= Breathing, C=Circulation, D= Disability, E= Exposure).

Kursdeltakerne øves opp i å benytte en systematisk observasjonsmetodikk – MEWS (Modyfied Early Warning Score), for å avdekke endringer i vitale målinger (BT/p, resp, tp, bevissthet) som kan predikere forverring av helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Kursdeltakerne lærer også å rapportere/kommunisere etter en systematisk modell – ISBAR – for å sikre relevant og nødvendig informasjon videre til for eksempel legevakt, vakthavende sykepleier og lignende.

Kurset er en del av et samhandlingsprosjekt gjennom utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Kurset ble første gang gjennomført på Helsehuset for Indre Østfold i november 2014. Kurset vil settes opp årlig. Utenom dette kan instruktørene i ALERT etter avtale arrangere kurs i kommunene ved henvendelse om dette.

D-HLR

Helsehuset vil i 2015 sette opp kurs i D-HLR. Datoet for kurs sendes til kommunene. Kurset gjennomføres etter NRR (norsk resuticasjonsråd) sine retningslinjer til hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Kursholderne er godkjente instruktører.

Kompetansedeling

IØMK har ved flere anledninger bidratt til kompetansedeling med de som ønsker det. Vi har hatt mange besøk og holdt foredrag ved Sykehuset Østfold, Helse- og omsorgsdepartementet, Den nasjonale legevaktskonferansen, Nasjonal helsekonferanse KS og ved Den norske legeforening.

Fagdag           

I 2014 ble fagdagen ved Helsehuset arrangert 27. mars. Alle ansatte i eierkommunene var invitert, i tillegg til ansatte ved Helsehusene i Østfold. Det var ca 170 påmeldte til fagdagen. Det ble gjennomført 6 ulike sesjoner med presentasjoner innen blant annet ultralyd, KOLS, behandling av helseopplysninger og skadeforebygging.

Fagdag 2015 ble gjennomført 16. april med et variert og interessant program. Det var ca 180 påmeldte i år.