Tlf 116 117 – gratisnummer til Indre Østfold legevakt for alle som oppholder seg i eierkommunene

69887900 – for de som oppholder seg utenfor eierkommunene

Indre Østfold legevakt er åpen fra kl 16.00-08.00 hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Julaften og nyttårsaften har vi åpent hele døgnet og onsdag før skjærtorsdag åpner vi kl 12.00.

Legevaktsleder: Cecilie Louise Danielsen Bjerkeli

E-post:post.legevakt@iomk.no

Tlf: 69887902

Legevaktens hovedoppgave er er å Ivareta eierkommunenes ansvar for å sørge for at ”personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester” i legevaktens åpningstid. ( Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1). Dette gjelder spesielt for ”hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner” (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 3. ledd). Legevakten er kommunenes ”forlengede arm” , og skal ”tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelpen er påtrengende nødvendig” (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 )

På legevaktsentralen er det sykepleier tilgjengelig på telefon hele døgnet.

Legevakten/legevaktsentralens andre hovedoppgave er å motta trygghetsalarmer fra innbyggerne i kommunene som har avtale med hjemmetjenesten om dette. Innholdet i beskjedene formidles umiddelbart til hjemmetjenesten på avtalt telefonnummer.

Vi er opptatt av hva du som bruker legevakten har behov for og er takknemlig for både positive og negative tilbakemeldinger. Når du er på legevakten kan du bruke skjemaet: ”ris/ros”som du finner på veggen ved skranken og legge det i postkassen (anonymt hvis du ønsker). Du kan også gi tilbakemelding på post.legevakt@iomk.no