Prosjekt Innovativ rehabilitering Indre Østfold har som overordnet mål å utvikle innovative løsninger for en styrket rehabiliteringstjeneste i Indre Østfold. Prosjektet skal ha nasjonal overføringsverdi. I 2016 har det vært arbeidet med rehabiliteringsforløp og tjenesteutvikling.

Prosjektet presenterer her forslag til handlingsplan for hvordan rehabilitering kan styrkes i Indre Østfold. Rapporten inneholder også nasjonale føringer og prosjektresultater fra arbeidet i 2016 som er grunnlaget for anbefalingen.

Fredag 27. januar presenteres prosjektet nærmere i et miniseminar om kommunal rehabilitering, sammen med lege og forsker Inger Johansen. Inviterte deltakere er virksomhetsledere, kommuneoverleger, fagpersoner innen rehabilitering, tillitsvalgte, deltakere i prosjektet, brukerrepresentanter og andre samarbeidspartnere.

Klikk på bildet under for å lese hele rapporten. Du finner også rapporten i pdf, kapittel for kapittel, under "Tjenester" i menyen til høyre på forsiden.

 

Prosjektrapport 2016 - Innovativ rehabilitering