Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) fra Helse- og omsorgsdepartmentet er imponert over arbeidet som gjøres i Indre Østfold.

Torsdag 30. august besøkte hun Helsehuset sammen med fagdirektør Kristin Gjellestad, også fra Helse- og Omsorgsdepartementet. De kom for å lære mer om arbeidet som gjøres på Helsehuset.

Prosjekt Innovativ Rehabilitering presenterte sine resultater så langt, og samarbeidspartnere NAV, Sunnaas, Sykehuset Østfold og følgeforskere, HTV og brukerrådsrepresentant fortalte om sine erfaringer med samhandlingen mot prosjektet.

Kommunesammenslåingen, virtuell avdeling, Helsehusets andre tjenester og sykehusets fremtidige tjenester i bygget, ble trukket frem som gode muligheter for samhandling og utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester i Indre Østfold